Næste prøve

Tilmeldingsfrist

Næste prøve afholdes den 29. maj 2024

Tilmelding lukker den 24. april 2024

Om medborgerskabsprøven

Man skal tilmelde sig prøven hos den prøveafholder, hvor man ønsker at tage prøven. 

On the map below you can see all the testcenters, where you can take Medborgerskabsproven.  Choose the center nearest to you, and click on it to be redirected to their webpage for more information on registration.

Fakta om medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal man bestå en række grundlæggende betingelser. Desuden skal man opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse kan opfyldes ved, at man består medborgerskabsprøven. Prøven afholdes to gange om året – sommer og vinter. 

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse – hvoraf man skal opfylde 2 – drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Du kan forberede dig til prøven ved at læse Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark. Lærematerialet er på 118 sider og består af 25 faktaark med hvert deres emne om det danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur eller dansk historie.

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene stilles på baggrund af lærematerialet Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er rigtigt.

Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Nogle testcentre kan åbne for registrering på et senere tidspunkt end andre.