Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene stilles på baggrund af lærematerialet Læremateriale til Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark.

Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål.

Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål.

Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er rigtigt.

Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.


Når man tilmelder sig til prøven, skal man betale et gebyr til prøveafholderen på 847 kr. (2023-beløb)


Tilmelding til prøven

Man skal tilmelde sig prøven hos den prøveafholder, hvor man ønsker at tage prøven.  Man kan tilmelde sig ved at møde op personligt, ringe eller sende en e-mail til prøveafholderen.

Prøven afholdes af en række sprogskoler landet over.

Se liste over afholdere af Medborgerskabsprøven