Gratis prøve

Need to translate this page? Use the Translation Tool at the bottom right of the screen.

بحاجة لترجمة هذه الصفحة؟ استخدم أداة الترجمة في أسفل يمين الشاشة.


1. Er der dødsstraf i Danmark?
2. Hvilket år blev enevælden indført i Danmark?
3.
Kan udlændinge stemme til folketingsvalg i Danmark?

4. Hvad er den højeste karakter på 7-trinsskalaen?
5. Hvor højt er Danmarks højeste geografiske punkt?
6. Hvor ligger Danmarks tredjestørste by, Odense?
7. Hvilket af følgende firmaer producerer medicin?
8. Hvornår er grundloven sidst blevet ændret?
9. Hvad er Ludvig Holberg kendt for?
10. Hvad hedder farvandet mellem København og Sverige?
11. Hvor mange medlemmer har Folketinget?
12. Hvem vælger en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads?
13. Hvornår blev protestantismen indført i Danmark?
14. Hvilken af følgende virksomheder producerer vindmøller?
15. Hvad er P.S. Krøyer særlig kendt for?
16. Ved hvilken by i Jylland ligger Danmarks nordligste punkt Grenen?
17. Hvem står for driften af de offentlige sygehuse?
18. Hvad hedder Danmarks første kvindelige statsminister?
19. Hvortil kan man anke en afgørelse fra byretten?
20. Skal man være medlem af folkekirken for at blive begravet på en af folkekirkens kirkegårde?
21. Hvilken rettighed fik kvinder i forbindelse med grundlovsændringen i 1915?
22. På hvilken ø ligger Danmarks sydligste punkt?
23. Hvad var Søren Kierkegaard (1813-1855) særligt kendt for?
24. Hvor ligger Danmarks fjerdestørste by, Aalborg?
25. Hvornår trådte Danmarks Riges Grundlov i kraft?

 


Opret en Konto