Guide til emnerne i medborgerskabsprøven

Hvis du skal til at gøre dig klar til en prøve om medborgerskab kan du med fordel læse op på det officielle læremateriale der er udgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Her får du nemlig rigtigt mange vigtige detaljer beskrevet på en kort og effektiv måde, og du får samtidig et overblik over hvad prøven indeholder af spørgsmål.

 

Men der er faktisk hele 25 forskellige emner, og det kan for nogle virke lidt uoverskueligt. Så i denne artikel vil vi gennemgå emnerne i forhold til vores simplere opdeling. Samtidig vil vi komme med korte forklaringer til hvad hvert emne handler om, og hvilke spørgsmål du typisk kan komme ud for. 

 

 • Arbejdsmarkedet & Ligestilling

Langt de fleste folk har et eller flere jobs i Danmark, og det er en vigtig del for at kunne have en stabil økonomi. Derfor er det vigtigt at du kender til dine rettigheder omkring lønforhold, fagforeninger, såvel som reglerne for ligestilling i form af løn og behandling.

 

 • Dagtilbud

Emnet dagtilbud handler især om vuggestuen, dagpleje, børnehave og andre ordninger for børn og unge. Der gælder en lang række regler for børns rettigheder, og det er nødvendigt at kende til de vigtigste, såsom at forældrene skal holde kontakt med pædagoger, eller at kende til reglerne for hvornår børn kan gå i Skolefritidsordning.

 

 • De nordiske lande

Danmark har et tæt samarbejde og en lang og rig historie med de andre nordiske lande, Sverige, Norge og Finland. I prøven kan du blive spurgt indtil 

 

 • Demokrati

I Danmark har vi demokrati, hvilket betyder at alle statsborgere har stemmeret til folketingsvalg og lignende. Prøven kan stille spørgsmål omkring minimumsalderen for stemmeret, hvilke ting der gør man mister stemmeretten, og meget mere.

 

 • Erhvervslivet

Dette emne handler især om hvordan de danske værdier og den danske kultur er kædet sammen med erhvervslivet herhjemme. Derfor kan du blive spurgt ind til dansk industri, eksport og lignende. Ofte er disse spørgsmål mest i forhold til kulturelle eller historiske betydninger.

 

 • Familie, Fritidsliv & Kultur

Disse emner drejer sig om alt hvad der vedrører privatlivet og vor fælles kultur. Derfor kan du blive spurgt ind til reglerne for skilsmisse og børnepenge, ligesom du kan få spørgsmål omkring foreningslivet i Danmark, højskoler m.m.

 

 • Politik og Folketinget

I den officielle guide til medborgerskabsprøven er der en række emner der hver især omhandler områder indenfor politik, såsom EU medlemskab, folketinget, selvstyret og grundloven. 

 

Du kan derfor forvente at blive spurgt om alt lige fra Danmarks bidrag til EU, det danske kongehus, hvornår grundloven blev vedtaget, eller spørgsmål omkring de danske kommuners opdeling og selvstyre.

 

 • Historie

Som del af prøven skal du også bevise en vis forståelse for den danske historie. Her er der især fokus på de vigtigste perioder for landet, såsom vikingetiden eller da landet blev kristent. Men også nyere tids historie kan være på skemaet, såsom enevældet, anden verdenskrig og mere.

 

 • Miljø, Natur & Geografi

Disse tre områder dækker over alt lige fra regler for færdsel i offentlige områder, såsom skove, søer eller stranden, til hvordan du skal forholde dig til affald og lossepladser. Geografiske spørgsmål kan handle om landets størrelse, befolkning og nabolande.

 

 • Religion

Siden Danmark er et land der tilbyder religionsfrihed, kan du både risikere at skulle svare på spørgsmål om landets officielle religion, den danske folkekirke, såvel som rettighederne for andre trosretninger og grupperinger i landet. 

 

 • Skole & uddannelse

Når det kommer til uddannelse og skolegang, er der en vis række regler som gælder for alle børn, uanset religion eller etnisk baggrund. Spørgsmålene for dette emner handler for eksempel om undervisningspligten, om folkeskolen og videregående uddannelser. 

 

 • Velfærd

Danskerne får gennem velfærden en række rettigheder og fordele. Dette emne handler især om de rettigheder man får som dansk statsborger, i form af skole og uddannelse, lægehjælp, økonomisk støtte ved arbejdsløshed og lignende. 

 

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Add Comment *

Name *

Email *